Informacje - wyjaśnienia SIWZ


Ujednolicenie ogłoszenia o zamówieniu z treścią SIWZ ( odnośnie terminu składania ofert )

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 275122-2015 z dnia 2015-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wieluń
Dostawa paliw płynnych (etylina bezołowiowa 95, olej napędowy, olej opałowy) do samochodów służbowych, sprzętu silnikowego stanowiącego wyposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu w ilościach: -etylina bezołowiowa Pb 95...

 

Numer ogłoszenia: 287038 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 275122 - 2015 data 16.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 043 8431450, fax. 043 8431452.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 09:30, miejsce : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7 , 98-300 Wieluń, pokój nr 10.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 09:30, miejsce : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7 , 98-300 Wieluń, pokój nr 10.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 09:30, miejsce : Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, ul. Fabryczna 7 , 98-300 Wieluń, pokój nr 10.

  

Wyjaśnienie dotyczące dostawy paliw - PZD Wieluń

22‑10‑2015 09:23:04
w załączeniu pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Modyfikacja SIWZ II

03‑03‑2015 11:13:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienie - poprawienie SIWZ - emulsja asfaltowa

02‑03‑2015 11:43:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienie treści SIWZ- sól drogowa

16‑01‑2014 09:12:02

w załączeniu:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienie treści SIWZ- emulsja asfaltowa

16‑01‑2014 09:10:07

w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienie SIWZ - emulsja asfaltowa

21‑02‑2013 09:34:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienie do SIWZ - emulsja asfaltowa

02‑02‑2012 09:33:18

Do:
Zainteresowani Wykonawcy


DOTYCZY:
Przetargu nieograniczonego na dostawę drogowej emulsji asfaltowej K1-65


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:

Zamawiający informuje, iż ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ, zawierający niżej wymienione pytania na które Zamawiający
w myśl art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. z 2010 r 113, poz. 759 ze zm. ) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:


Pytanie?

Jakie minimalne, jednorazowe dostawy emulsji będzie zlecał Zamawiający u wykonawcy?


Odpowiedź:

Minimalna dostawa - 10 Mg.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienie do SIWZ - sól drogowa

20‑01‑2012 08:49:58

w załączeniu pismo z odpowiedziami na zadane pytania:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana treści SIWZ do przetargu remont nawierzchni w m. Wierzchlas:

07‑09‑2009 07:24:46

Wieluń, 04.09.2009r.

Na podstawie § 38 pkt 4 Pzp Zamawiający wycofuje postanowienia SIWZ w :

pkt 1.3.4.- Warunki wymagane od wykonawców,

podpunkt c):

zapewnić możliwość w stosownym czasie (posiadania, dzierżawy, wynajęcia itp.) dysponowania niezbędnym sprzętem dla realizacji robót w tym kombajn do powierzchniowego utrwalenia.

Zmiana ta spowodowana jest skreśleniem omyłkowego zapisu , nie odnoszącego się do przedmiotu zamówienia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienie treści SIWZ - ochrona mienia

03‑06‑2009 13:21:34

W związku z Pytaniem nr 1 o wyjaśnienie SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : ochronę mienia i obiektów oraz utrzymania porządku wokół chronionego obiektu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu:

" Zamawiający wymaga, aby wykonawcy dołączyli do oferty licencje potwierdzające wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony ( pkt. 1.2.3. ppkt 12 SIWZ ). Czy wymóg posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej dotyczy wszystkich pracowników realizujących usługę czy tylko pracowników nadzorujących wykonanie usług?"

Odpowiedź:

Wymóg posiadania licencji dotyczy tylko pracowników nadzorujących wykonanie usługi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartek Panek
email: sekretariat@pzdwielun.pl tel.:043 843 14 50 fax: 043 843 14 52
, w dniu:  17‑07‑2008 09:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartek Panek
email: sekretariat@pzdwielun.pl tel.:043 843 14 50 fax: 043 843 14 52
, w dniu:  17‑07‑2008 09:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2015 12:52:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie